Osobna iskaznica
Ostvarite novčanu pomoć/potporu za financiranje troškova izrade osobne iskaznice

pomoću kršćanske zaklade EKO-S.O.S. možete ostvariti novčanu pomoć / novčanu potporu za financiranje troškova izrade osobne iskaznice, javite nam se pomoću našeg kontakt obrasca i ostvarite novčanu pomoć/potporu za bilo što što trebate.

Što je osobna iskaznica?:
Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta u Republici Hrvatskoj. Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Izvor podataka: mup.gov.hr

Javite nam se pomoću našeg kontakt obrasca kako bi vam poslali upute i kako bi ostvarili novčanu pomoć/potporu, tu smo za vas:

Kontakt obrazac