Ivan 15,14 Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.

Dobrodošli,

javite nam se kako bi zajedno s nama bili u prijateljstvu s Kristom, Isus nam jasno poručuje što je potrebno da bi bili njegovi prijatelji, potrebno je vršiti Božju volju kako nam Isus pojašnjava. Razmatranjem Biblije dobivamo sve odgovore vezano uz prebivanje u Božjem kraljevstvu.

ŠTO MOŽEMO DOBITI SUDJELOVANJEM

„Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.“ Matej 6,33

“Tada će kralj reći onima sebi zdesna: `Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.` Matej 25,34-36

ŠTO GUBIMO NE SUDJELOVANJEM

“Zatim će reći i onima slijeva: `Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!`  Matej  25,41-43

Javite nam se, tu smo za vas.